Börsnotering av

Systemair AB

Ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Gerald Engström 63 %, Ebmpapst 33 %. Ledning och styrelse 4 %. Ägarna kommer att sälja omkring 40 % av sitt innehav vid noteringen.

Värdering

Drygt 3 miljarder kronor förväntar sig ägarna.

Mer information

Handelsbanken Capital Markets och Nordea Bank är företagets finansiella rådgivare. Noteringsprospekt håller på att skrivas i mars, men man räknar inte med att hinna notera sig innan sommaren utan avvaktar till hösten.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner