Börsnotering av

Synthetic MR AB

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolagets programvara, SyMRI effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativ information som ger läkaren ett bättre beslutsunderlag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Accelerator som är noterat på Aktietorget äger 53,33 %. I samband med att Accelerator gör en nyemission i november 2008 ger man de som deltar optioner att köpa aktier i Synthetic MR AB. Cirka 35 procent av Accelerators innehav ställas ut i form av optioner.

Uppdatering: Våren 2012; Accelerator 53,79 %, Staffan Persson (Styrelseordförande för Accelerator) 9,87 %.

Uppdatering: I slutet av februari 2013 ökar Accelerator sitt innehav från 50,99 % till 53,28 %.

Uppdatering: Med avstämningsdag den 21 oktober 2013 delar Accelerator ut sina aktier i Synthetic MR till aktieägarna.

Värdering

30 Mkr beräknat på optionslösenkursen 1,29 kr.

Pre-money 35,7 Mkr och 42,4 Mkr post money om företrädesemissionen under september/oktober 2012 fulltecknas.

Pre-money 45 Mkr och 55,4 Mkr post money om emissionen under augusti 2013 fulltecknas (1,60 kr per aktie).

Mer information

Accelerator som äger en stor del av Synthetic MR har noterat optionerna man ställt ut på Aktietorget, vilket ger innehavarna rätten att köpa aktier i Synthetic MR-aktier för 1,29 kr styck under olika perioder, där den sista perioden slutar den 23 december 2013. Optionerna noterades den 23 februari 2009 på Aktietorget och företaget är således indirekt noterat.

Uppdatering: Staffan Persson, styrelseordförande i Accelerator Nordic AB, har meddelat att han avser att nyttja 2 349 482 köpoptioner till köp av aktier i Accelerators dotterbolag SyntheticMR AB vid nästkommande teckningsfönster mellan den 1 april och den 30 juni 2012. Efter inlösen av optionerna erhåller Staffan Persson 9,87 procent av röster och kapital i SyntheticMR. Samtidigt har tre andra styrelseledamöter meddelat att även de avser att nyttja sammanlagt 26 774 köpoptioner till köp av aktier i SyntheticMR vid nästkommande teckningsfönster.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission på 6,49 Mkr under september/oktober 2012.

Uppdatering: Accelerator Nordic AB har i slutet av februari 2013 förvärvat ytterligare 645 942 aktier och 585 090 köpoptioner i dotterbolaget SyntheticMR AB. Accelerators aktieinnehav i SyntheticMR AB har därmed ökat från 50,99 procent av aktierna och rösterna till 53,28 procent av aktierna och rösterna.

Uppdatering: I slutet av mars 2013 meddelar Accelerator att man planerar att dela ut Synthetic MR till sina aktieägare. Accelerator gör också en nyemission för att kunna finansiera bla Synthetic MR.

Uppdatering: I början av juni 2013 utsågs Staffan Persson till styrelseordförande. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag och är, utöver styrelseordförande i Accelerator, bland annat även styrelseordförande i DIBS Payment Services AB samt styrelseledamot i The Lexington Company AB och Cinnober Financial Technology AB. Genom det helägda bolaget Nortal Investments AB och genom familj är Staffan Persson största ägare i Accelerator med cirka 33 procent av röster och kapital samt direktägare i SyntheticMR med cirka 13 procent av röster och kapital.

Uppdatering: Synthetic MR gör en företrädesemission på upp till 10,4 Mkr under augusti 2013.

Uppdatering: Med avstämningsdag den 21 oktober 2013 delar Accelerator ut sina aktier i Synthetic MR till aktieägarna.

Uppdatering: Första handelsdag på Aktietorget blir den 18 oktober 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner