Börsnotering av

SveaReal AB

SveaReal är ett fastighetsbolag som äger och utvecklar fastigheter för kontor, lager och logistik på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

SveaReal AS äger 100% av aktierna i SveaReal AB. SveaReal AS har drygt 300 aktieägare bestående av institutionella kapitalplacerare, kommunala pensionskassor, privata bolag och privatpersoner. De tre största ägarna är Fortin AS (78 %), Stiftelsen UNI (2,5 %) och Trondheim Kommunala Pensionskassa (2,3 %).

Mer information

I mitten av maj 2013 skriver Fastighetsvärlden att SveaReal överväger en börsnotering. Claes Malmkvist, VD vid Sveareal, bekräftar att storägaren Fortin ser en börsnotering som en möjlighet.

I skrivande stund är vi inte säkra på om det är SveaReal AB, som ägs till 100 % av SveaReal AS som avses, eller om det är SveaReal AS. SveaReal AS handlas redan i någon form i Norge. Från SveaReals hemsida "Handel med aktien sker via aktiehandlare på den norska marknaden.". Där intresserad ombeds kontakta Pareto Project Finance.

Uppdatering: Det är SveaReal AB som informationen avser.

Uppdatering: I slutet av januari 2014 meddelar SveaReal AB att man har uppdragit åt DNB, Pareto och Swedbank att utvärdera förutsättningarna för en ägarspridning och notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under 2014. SveaReals VD Claes Malmkvist säger att de ska notera företaget under 2014, med siktet inställt på Nasdaq OMX Stockholm så fort som möjligt.

Uppdatering: I början av september 2014 säger Claes Malmkvist, VD, att de jobbar vidare med både en börsnotering och en rak försäljning av bolaget. Vissa ägare sägs föredra en rak försäljning där de kan realisera värdena snabbare.

Uppdatering: Det blev ingen börsnotering av SveaReal, bolaget meddelade i december 2014 att fond tillhörande Starwood Capital Group köper bolaget. Det är SveaReal Fastigheter AB som köps, men det bolagets verksamhet stämmer överens med SveaReal AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner