Börsnotering av

Svanova Biotech AB

Svanova utvecklar, producerar, marknadsför och säljer diagnostiska produkter inom veterinärmedicin och livsmedelshygien till främst statliga laboratorier och djurägarföreningar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Innan nyemissionen inför listnignen: Stiftelsen Albert Hjärrefonden 39,2 %,
Innovationsbron AB 9,7 %, SLU Holding AB 9,5 %, Lantbrukarnas Ekonomi AB 7,1 %,
Newfour AB 6,6 %, Stiftelsen Lantbrukets Utveckling 5,3 %, Övriga ägare (cirka 40 st) 22,7 %.

Värdering

Pre-money 8,96 Mkr och 14,96 Mkr post money om emissionen inför listningen fulltecknas.

Mer information

Svanova presenterar sig på Aktietorgets Torgdag i Tierp den 22 mars 2011. Företaget gör en nyemission och listar sig sedan på Aktietorget.

Uppdatering: Svanova hade tänkt att få sina aktier listade den 29 april 2011. Företaget skriver dock att resultatutvecklingen under första kvartalet varit sämre än väntat och att det därför kommer ta längre tid att uppnå sina prognoser. Man väljer därför att återkalla emissionen och ställa in listningen på Aktietorget.

Uppdatering: Svanova försattes i konkurs den 18 maj 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner