Börsnotering av

Stjärna Fyrkant Svenska AB

Stjärna Fyrkant Svenska AB ska fokusera på mobiltelefoni till kundsegmentet små företag vi franchise.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Ett helägt dotterbolag till StjärnaFyrkant ABs dotterbolag Stjärna Fyrkant Nordic AB, som planerar att dela ut bolaget till aktieägarna.

Mer information

StjärnaFyrkant AB som är noterat på Stockholmsbörsen har problem. Planen som presenterades i slutet av augusti 2013 är att dela upp nuvarande verksamhet i två dotterbolag, varav Stjärna Fyrkant Svenska AB är ett, och dela ut dem till aktieägarna och särnotera dem under 2014. StjärnaFyrkant AB görs sedan om till ett investeringsföretag.

Vilken lista Stjärna Fyrkant Svenska AB planerar att lista sig på är inte bestämt.

Uppdatering: StjärnaFyrkant AB meddelar i mitten av november 2013 att Ted Wengler tillträder den 1 november som ny VD i dotterbolaget StjärnaFyrkant Svenska AB.

Uppdatering: I mitten av november 2013 drog styrelsen tillbaka förslaget om en ändrad verksamhetsinriktning i bolagsordningen. Vidare beslutade att tills vidare avvakta med planerna på att dela ut de två fristående företagen (med telekomverksamheten) ur koncernen. Dvs oklart om eller när det blir en notering av Stjärna Fyrkant Svenska AB.

Uppdatering: Uppdatering: I november 2016 meddelade Stockwik att de säljer Stockwik Telecom AB som bland annat innehåller Stjärna Fyrkant Svenska AB. Köpare är L & H Biehl AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner