Börsnotering av

Stenhus Fastigheter i Norden AB

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Storstockholmsregionen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; Sterner Stenhus Holding AB (direkt och indirekt 99,29 %.

Värdering

Uppdatering: 1302,5 Mkr post money.

702,5 Mkr pre-money och 1302,5 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Ankarinvesterare i noteringsemissionen är Fastighets AB Balder 250 Mkr och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 125 Mkr. Notering på First North är planerad till 24 november 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner