Börsnotering av

Spotlight Group AB

Spotlight Group är en koncern som äger marknadsplatsen Spotlight Stock Market, fondkommissionären Sedermera samt ett antal andra relaterade verksamheter. Spotlight Group AB hette tidigare ATS Finans Holding AB. ATS Finans Holding AB hette tidigare Kaffelt AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Vid notering september 2020; Swedia HighP AB 36,85 %, Westindia Aktiebolag 15,46 %, Ingo Invest AB 9,37 %, Ingrid Marianne Olsson 5,49 %, Peter Gönczi (VD och styrelseledamot Spotlight Group) med närstående 4,48 %, Peak AM Securities AB 2,31 %, Företagsfinansiering Fyrstad AB 1,93 %, Tellus Fonder AB 1,75 %, Nils-Holger Olsson 1,55 %, Markus Neuding (vice VD Spotlight Group) 1,38 %, Övriga aktieägare 19,43 %.

Uppdatering: Staffan Persson äger närmare 40 % och familjen Salén närmare 36 %. Totalt 30-40 ägare.

Patrik Engellau (VD för Aktietorget) kommer att äga 22,5 %, Paginera AB, (Stefan Lundgren) 18,3 % och, Emittent AB 18,3 %.

Värdering

Uppdatering: 114,3 Mkr vid IPO-erbjudandet inför noteringen. Endast befintliga aktier erbjuds.

Pre-money 100 Mkr och post money 121,5 Mkr enligt de villkor som planeras för nyemissionen inför noteringen år 2010.

Mer information

Precis som OMX var noterat på sin egen börs kommer alltså Aktietorget att vara noterat på sin egen lista. Kaffelt AB kommer förutom att äga Aktietorget Holding även att äga Daugava AB, som äger Sedemera Fonkommission, som i sin tur äger 75 % av webbyrån Plucera. Plucera producerar hemsidor och utformar reklammaterial/memorandum åt många av Sedemera Fondkommissions kunder.

Uppdatering: Kaffelt AB är sedan början av november 2010 registrerat hos Euroclear, vilket är en förutsättning för att kunna ha en noterad aktie.

Uppdatering: Mycket har hunnit hända sedan 2010. En komplett ägarförändringar har skett, Aktietorget har bytt namn till Spotlight och Kaffelt AB har bytt namn till Spotlight Group AB. Bolaget ska nu noteras under hösten 2020.

Spotlight Stock Markets vd Peter Gönczi sade i början av juni 2020 till Dagens Industri att de ska notera verksamheten på Spotlight under hösten 2020.

Uppdatering: Till Affärsvärlden sade vd i mitten av juni 2020 att erbjudandet att köpa aktier ska komma i slutet av augusti eller början av september 2020. Inga nya aktier kommer att emitteras utan erbjudandet ska enbart bestå av befintliga aktier. Delägaren Varenne har bestämt sig för att avveckla sin verksamhet och det är deras aktier som kommer att säljas i IPO:n.

Uppdatering: Spotlight Group noteras på Spotlight den 15 september 2020. Inför detta erbjuds befintliga aktier för 10,6 Mkr.

Uppdatering: Spotlight Groups IPO tecknades till totalt cirka 192 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 1 817 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner