Börsnotering av

South Solar Power AB

South Solar Power bygger solcellsanläggningar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Värdering

176,8 Mkr pre-money och 201,6 Mkr post money om emissionen i okt-nov 2022 fulltecknas. 23 kr per aktie.

Mer information

South Solar Power gör en emission under okt-nov 2022 och skrev då att man ska genomföra en notering på First North år 2024.

Uppdatering: I slutet av oktober 2022 skrev Realtid en granskande artikel om South Solar Power. Den tar bland annat upp att La Reine-mannen står bakom företaget tillsammans med andra bundsförvanter. Det kommer inte bli enkelt att notera företaget med så legendariska grundare.

Uppdatering: I början av november 2022 skrev Realtid att den erfarna energiexperten Jan Samuelsson förnekar att han har något med företaget att göra. I bolagets memorandum anges han vara med i bolagets advisory board och på bolagets hemsida står det att han sitter i bolagets styrelse. Inget av detta ska stämma enligt Jan Samuelsson.

Uppdatering: Bolagets revisor tillträdde på onsdagen men avgick på fredagen. Detta efter att ha läst vad Realtid skrivit.

"Men vi har efter ditt mail och era artiklar sett att det finns folk omkring bolaget som vi inte vill arbeta med och har därmed valt att avgå från uppdraget med omedelbar verkan, säger Per Ranstam."

Uppdatering: Vi betraktar noteringen som inställd. Verksamheten verkar ha flyttat till iQ Solar Sweden AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner