Börsnotering av

SkinTeam Norge AS

SkinTeam erbjuder produkter och tjänster till den fragmenterade marknaden för hud- och hårvårdssalonger.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Mer information

I slutet av mars 2023 meddelade Taurus Energy AB som är noterat på Spotlight men inte längre har någon verksamhet att de överlåter sin plats på Spotlight till SkinTeam Norge via ett omvänt förvärv.

Taurus Energys aktieägare kommer att äga 14,3 % av företaget efter det omvända förvärvet och SkinTeams aktieägare 85,7 %.

Transaktionen är villkorad av att SkinTeam genomför en nyemission om 8 MNOK före genomförandet av transaktionen.

Transaktionen är planerad att vara genomförd i maj-juni 2023.

SkinTeam är grundat av Bjørn Sigurd Johansen och Per Egil Borge.

Uppdatering: I mitten av maj 2023 gjorde Taurus Energy en emission på 1 Mkr riktad till SkinTeam Norge AS för att ha tillräckligt med pengar för att kunna genomföra det omvända förvärvet.

Tidsplanen för noteringen har förskjutits något. Nu är tidsplanen att slutföra transaktionen och få godkännande av Spotlight för fortsatt notering under september 2023.

Uppdatering: Uppdatering: På kvällen den 23 juli 2023 meddelade det noterade företaget Aqua Bio Technology ASA att de köper Skinteam Norge AS för 45 MNOK. Dessa pengar kommer att användas för att teckna aktier i Aqua Bio Technology ASA, vilket i runda slängar borde innebära att Skinteams ägare blir ägare till hälften av Aqua Bio Technology ASA.

Men det innebär således att noteringen på Spotlight genom att ta över Taurus Energys plats inte längre är aktuell.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner