Börsnotering av

Simris Group AB

Simris Alg tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger, som växtbaserat och miljömässigt hållbart premiumalternativ till fiskolja. Simris Group AB hette tidigare Simris Alg AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemission inför notering; Fredrika Gullfot 14,16 %, FV Group AB inkl dotterbolag 14,01 %, Nils Andersson, gnm bolag och familj 6,80 %.

Uppdatering: Bolaget är i september 2015 uppe i 140 aktieägare.

Uppdatering: Bolaget är efter nyemissionen under januari 2015 uppe i drygt 100 aktieägare.

TFSG Invest AB (Christian Ask, grundare av gymkedjan Fitness24seven) deltog i nyemissionen i mars 2014. Företaget har drygt 60 aktieägare.

Värdering

Uppdatering: 175,4 Mkr post money.

Uppdatering: 125,4 Mkr pre-money och 175,4 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. Baserat på aktiepriset 18,50 kr.

108,5 Mkr post money vid emissionen på 26,5 Mkr i oktober 2015.

Mer information

Ingen specifik tidsplan för notering har angivits, men Fredrika Gullfot, företagets grundare och vd, sa i mars 2013 att hon är öppen för en framtida börsnotering.

Uppdatering: I slutet av november 2013 valde Simris Alg en ny styrelse, som nu består av Tommy Johansson, Ebba Fåhraeus, Jan Johansson och Björn Munkeby. Detta för att bredda kunskapen, där företaget även lyfter fram att man planerar att lista sig på First North inom något år.

Uppdatering: Företaget meddelar i mars 2014 att de gjort en nyemission på 12 Mkr och att det tar den totala finansieringen till 24,4 Mkr. Företaget skriver vidare att de planerar en notering på First North inom två år.

Uppdatering: Simris Alg utsågs i mars 2014 till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag, av NyTeknik och Affärsvärlden som varje år sammanställer den respekterade 33-listan.

Uppdatering: I slutet av november 2014 säger VD att en notering ska vara genomförd under slutet av 2015.

Uppdatering: I januari 2015 tog Simris Alg in 11 Mkr i en nyemission, och en ytterligare, och större, emission ska göras under våren 2015. Bolaget har hittills tagit in 37 Mkr.

Uppdatering: I september 2015 stängde Simris Alg en nyemission på drygt 11 Mkr, vilket tar den totala summan sedan start till 53,3 Mkr. I slutet av september upprepar Fredrika Gullfot (grundare och VD) att de siktar på en notering.

Uppdatering: I slutet av oktober 2015 meddelade Simris Alg att de tagit in 26,5 Mkr från nya och gamla investerare, vilket räcker för både utbyggnaden och rörelsekapital för 2016. Notering på First North är planerad till våren 2016.

Uppdatering: I mitten av februari 2016 upprepade Fredrika Gullfot att Simris Alg ska noteras på First North under våren 2016.

Uppdatering: I slutet av februari 2016 preciserar Fredrika Gullfot att planen är en notering på First North i april 2016.

Uppdatering: Simris Alg gör en nyemission på drygt 50 Mkr inför sin notering på First North den 22 april 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner