Börsnotering av

Sibek AB

Sibek är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg. Bolaget är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem. Den enskilt största kunden är Trafikverket följt av Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan IPO-erbjudandet: Aner Tekik & Konsult AB 23,6 %, Dalainfrateknik AB 23,4 %, Angarn Signal & Ekonomi AB 23,4 %, ME Signalteknik AB 23,2 %

Värdering

153,6 Mkr pre-money och 168,6 Mkr post money. 16 kr per aktie.

Mer information

Sibek gör en IPO och noterar sig på First North den 6 november 2023.

Uppdatering: IPO-erbjudandet blev tecknat till 88,5 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner