Börsnotering av

SIB Solutions AB

SiB Solutions tillhandahåller en plattform som hjälper företag att lösa logistikproblem genom att godshanteringen filmas och görs sökbar. Nästa version av plattformen kommer även kunna förebygga problem, med hjälp av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Nidoco (Virala Oy) investerade 10 av 50 Mkr i emissionen under augusti 2021.

Anders Pettersson ledde investeringsrundan i december 2020.

Värdering

Di Digital skriver att värderingen var över 80 Mkr då man tog in 23 Mkr i slutet av 2020, och uppskattar att värderingen var 200 Mkr då företaget tog in 50 Mkr i augusti 2021.

Mer information

Sib Solutions tog in 23 Mkr i en nyemission under december 2020 och berättade då att de ska göra en pre-IPO under hösten 2021 och siktar på en börsnotering, skrev Di Digital i mitten av december 2020.

Uppdatering: I augusti 2021 tog SIB in 50 Mkr. Nästa emission är planerad att vara en noteringsemission hösten 2022.

Uppdatering: I slutet av augusti 2022 rekryterades Susanna Hilleskog till styrelsen och bolaget sa då till Realtid att det är en förstärkning inför börsnoteringen under 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner