Börsnotering av

Shark Communication Kalqyl

Shark Communication och Kalqyl är verksamma inom investor relations, finansiell kommunikation och företagsanalys. Verksamheterna ska slås samman till ett företag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Spotlight Group AB, som innan en notering skulle dela ut ägandet.

Mer information

I mitten av november 2023 meddelade Spotlight Group AB att de planerar att slå samman sina verksamheter Shark Communication och Kalqyl, dela ut bolaget till aktieägarna och notera det. Det är huvudspåret, en försäljning är också ett alternativ.

"Efter att sammanslagning fullbordats kommer det nya bolaget att ha intäkter om cirka 12 MSEK/år, med cirka 75 procent fasta intäkter samt, efter att synergier och anpassningar genomförts, vara kassaflödespositivt."

Uppdatering: I januari 2024 meddelade Spotlight Group att Kalqyl inte kommer att ingå i Shark Communication utan att man behåller den verksamheten genom att flytta den till dotterbolaget FinReg Solutions.

Uppdatering: I slutet av april 2024 meddelade Spotlight Group att man säljer Shark Communication AB till Honeybadger AB. Dvs det blir ingen notering.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner