Börsnotering av

Serneke Group AB

Serneke är en koncern med fokus på bygg, anläggning och projektutveckling. Bolaget är en av Sveriges största byggkoncerner.. Serneke Group AB hette tidigare SEFA AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Doxa ABs aktieägare kommer ska få Serneke utdelat till sig.

Mer information

I slutet av april 2023 lade Doxa ett bud på Serneke med aktier som betalning. Doxas affärsplan utgår från att behålla hela eller delar av projektutvecklingsverksamheten, främst Karlastaden samt transformera Serneke till ett renodlat bygg- och entreprenadbolag. Doxa avser därefter att dela ut Serneke till Doxas aktieägare och i samband därmed särnotera bolaget.

Uppdatering: I slutet av augusti 2023 meddelade Doxa att planerna för Serneke Group AB kan förändras. Någon tidsplan för översynens slutförande är inte fastställd.

"I syfte att generera maximalt värde för Doxas aktieägare har Bolaget beslutat att utvidga översynen av strategiska alternativ för Sernekes bygg- och entreprenadverksamhet. Sådana alternativ kan, utöver det tidigare kommunicerade alternativet om utdelning och särnotering, inkludera en försäljning av bolaget, specifika tillgångar såväl som andra strategiska transaktioner. Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier AB som finansiell och strategisk rådgivare för detta ändamål."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner