Börsnotering av

Serneke Group AB

Serneke är en koncern med fokus på bygg, anläggning och projektutveckling. Bolaget är en av Sveriges största byggkoncerner.. Serneke Group AB hette tidigare SEFA AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Efter att erbjudandet inför noteringen inkl antagandet att övertilldelningsoption utnyttjats; Ola Serneke Invest AB 25,00 %, Lommen Holding AB 16,64 %, Christer Larsson i Trollhättan AB 3,82 %, Ernström Kapital AB 4,26 %, Ledge Ing AB 3,18 %, Vision Group AB 3,40 %, AB Stratio 0,98 %, Övriga nuvarande aktieägare 14,25 %, Cliens Kapitalförvaltning AB 2,97 %, Familjen Olsson Eriksson (Stena-sfären) 2,38 %, Svolder AB 2,97 %, Carnegie Fonder 2,97 %, Övriga nya aktieägare 16,91 %.

Ola Serneke 35 % (58 % av rösterna).

Värdering

1 822 Mkr pre-money och 2 522 Mkr post money om emissionen inkl övertilldelning inför noteringen fulltecknas.

Mer information

SEFA meddelade i slutet av mars 2014 att de anställer Ylva Blomén som ny CFO samt att företaget ska bli börsnoterat. Någon tidsplan anges dock inte.

Uppdatering: VD Ola Serneke säger i slutet av mars 2014 till Fastighetssverige att man siktar på att noteras till hösten 2015.

Uppdatering: SEFA AB har bytt namn till Serneke Group AB. I maj 2015 skvallras det om att bolaget ska noteras, vilket stämmer överens med vad ägaren tidigare sagt.

Uppdatering: I slutet av augusti 2015 bekräftar Serneke att de ska börsnoteras under hösten. Börsnoteringen sköts av Handelsbanken och ABG.

Uppdatering: Planen är att inför noteringen göra en nyemission på 500-900 Mkr.

Uppdatering: Serneke meddelade i mitten av oktober 2015 att de inför börsnoteringen förstärker styrelsen med Mari Broman.

Uppdatering: Den 11 december meddelade Serneke Group att bolagets CFO valt att lämna sin tjänst och bolaget. Hon lämnar sin tjänst i början av 2016 och rekryteringen av en ny CFO har påbörjats. Med tanke på hur central en CFO är i en noteringsprocess så ser börsnoteringen ut att försenas en hel del.

Uppdatering: Serneke Group meddelade i mitten av december 2015 att de har rekryterat Camilla Heyman till ny CFO och medlem i koncernledningen. Hon tillträder tjänsten senast i mars 2016.

Uppdatering: I kallelsen till bolagsstämman den 28 april 2016 föreslås att emissionslikviden vid emissionen inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm ska uppgå till högst 700 Mkr. Vidare framgår att priset ska sättas via en book building-process som i huvudsak riktar sig till institutioner.

Uppdatering: Handelsbanken och ABG hoppade av sina uppdrag med att börsnotera Serneke. Carnegie har anlitats som ny rådgivare. Sernekes vice VD Michael Berglin sade till Di att de fortfarande har som ambition att bli ett noterat bolag och att de ska försöka gå i mål med det under 2016.

Orsaken till Handelsbankens avhopp är något oklart (ABG hoppade av som en följd av att Handelsbanken hoppade av). En orsak som sägs ha bidragit startk är att Handelsbanken erbjöds uppdrag av NCC, och att det ansågs fel att arbeta med konkurrerande bolag, och att de då kastade ut Serneke. Vi gissar dock att Sernekes CFO-problem även bidrog.

Uppdatering: Serneke meddelade i mitten av augusti 2016 att de anställt Anders Antonsson som IR-ansvarig. Dvs en pusselbit på plats mot en notering.

Uppdatering: Serneke meddelade i september 2016 att de genomfört sin första transaktion på den nordiska kapitalmarknaden genom att emittera ett icke-säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor, ett obligationslån som ska noteras på Nasdaq Stockholm.

Uppdatering: Ola Serneke säger till DI i mitten av oktober 2016 att Serneke ska noteras under hösten 2016.

Uppdatering: Den sista oktober 2016 meddelade Serneke att de sak noteras på Nasdaq Stockholm den 24 november 2016. Inför det gör företaget en nyemission. Fullständigt prospekt förväntas publiceras den 14 november 2016.

Uppdatering: Serneke har publicerat sitt prospekt.

Cliens Kapitalförvaltning, Carnegie Fonder, Svolder AB samt Familjen Olsson Eriksson inom Stena-sfären (”Cornerstone-investerare”) har, på vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande sammanlagt 285 miljoner kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner