Börsnotering av

SensoDetect AB

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen i oktober 2009; Johan Källstrand 14,3 %, Olle Olsson 13,8 %, Sara Fristedt Nehlstedt 10,7 %, Sören Nielzén 10,4 %, LUAB 6,6 %, Trinto AB (Leif Smeby) 5,8 %, Lars Gunnarsson 5,7 %,
Övriga (14 st.) 32,7 %.

Värdering

Pre-money 31 Mkr och 39 Mkr post money om nyemission under oktober 2009 fulltecknas.

Mer information

SensoDetect gör en nyemission på 8 Mkr under oktober 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner