Börsnotering av

Sensavis Holding AB

System för interaktiv 3d-visualisering.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Värdering

Pre-money 30 Mkr och post money 38,5 Mkr om emissionen under maj/juni 2011 fulltecknas.

Mer information

Sensavis planerar att göra en nyemission under mitten av 2011.

Uppdatering: Oklart om det fortfarande finns en plan på notering.

Uppdatering: I slutet av mars 2013 meddelades att Sensavis tar hjälp av Capillum för finansiering. "I ett första steg kommer Capillum att teckna ett avtal med Sensavis om bryggfinansiering men tanken är att samarbetet skall fördjupas framöver och därmed kunna inkludera flera av de finansieringstjänster som Capillum kan erbjuda."

Uppdatering: Capillum meddelar i slutet av april 2013 att företaget har investerat i Sensavis. Hur mycket och till vilken värdering framgår dock inte.

Uppdatering: Kopparberg Invest, som har investerat i Sensavis, skriver i samband med sin nyemission "Sammantaget bedömer styrelsen i Kopparberg Invest att Sensavis har en intressant framtida potential och att bolaget inom det närmaste året kan bli uppköpt eller listas.".

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner