Börsnotering av

Seafire AB

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Innan emissionen i december 2022: Creades AB 16,16 %, Berenberg Funds 9,62 %, Alcur Fonder 9,32 %, Johan Bennarsten 5,90 %, Consensus Asset Management 5,43 %, Carnegie Fonder 4,93 %, Cliens Fonder 3,83 %.

Värdering

577 Mkr i market cap när bolaget inledde en riktad emission på 250 Mkr i december 2022.

Mer information

I slutet av december 2022 meddelade Seafire att de gör en riktad emission, ska uppta bankfinansiering, refinansiera sina obligationslån samt siktar på att flytta sin notering till Nasdaq Stockholm under 2023.

Uppdatering: Seafire noteras på Nasdaq Stockholm den 11 maj 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner