Börsnotering av

Sea Power International AB

Utvecklar, marknadsför och levererar system för att utvinna förnyelsebar, uthållig och miljövänlig energi. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av strömturbiner, tidvattenturbiner, vågkraftverk samt småskaliga vindkraftverk.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Drygt 700 aktieägare i januari 2010.

Värdering

119,5 Mkr enligt det pris per aktie, 6,50 kr, som dödsboet till grundaren säljer aktier för i januari 2010.

Mer information

Ingen specifik tidsplan för notering har givits.

Uppdatering: Sea Power International inledde konkurs den 31 juni 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner