Börsnotering av

ScienceHouse Lund AB

ScienceHouse Lund skall bedriva utbildningsverksamhet som franchisetagare till sitt moderbolag European Institute of Science AB

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

European Institute of Science AB delar ut sitt innehav i ScienceHouse till sina aktieägare, vilket motsvarar 59 % av aktierna i företaget.

Uppdatering: European Institute of Science AB 100 %.

Mer information

European Institute of Science AB delar ut sitt innehav i ScienceHouse till sina aktieägare, vilket motsvarar 59 % av aktierna i företaget. Några noteringsplaner har inte kommunicerats, men är en logisk plan när aktier delas ut på detta sätt.

Uppdatering: European Institute of Science AB har i mitten av 2013 ännu inte delat ut ScienceHouse Lund till sina aktieägare. ScienceHouse ägs nu även till 100 % av European Institute of Science AB.

Uppdatering: I slutet av 2013 beslutar European Institute of Science AB om att avveckla sitt dotterbolag ScienceHouse Lund AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner