Börsnotering av

Scandion Oncology A/S

Scandion Oncology är ett nyetablerat bioteknikbolag baserat i Köpenhamn. Företaget kommer att utveckla läkemedel och tester (prediktiva biomarkörer) i syfte att förbättra överlevnad och livskvalitet för cancerpatienter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan företrädesemissionen november-december 2020; Saniona AB 9,99 % (denna siffra är inte bekräftad), Jan Stenvang 6,49 %, Nils Brünner 5,07 %.

Värdering

546 Mkr i marketcap i slutet av november 2020. Emissionen görs till 471 Mkr pre-moneyh och 707 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Mer information

Scandion Oncology gör en företrädesemission under november-december 2020 och när prospektet publicerades så medddelade företaget även att de ska flytta sin notering från Spotlight till First North.

Uppdatering: I mitten av januari 2021 meddelade Scandion Oncology att de listas på First North den 3 februari 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner