Börsnotering av

Scandbook Holding AB

ScandBook är en ledande Nordisk tillverkare av svart-vita böcker med hårdpärm där man har en marknadsandel på omkring 65 % i Sverige och 35 % i Norden. Kunderna är bokförlag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Accent Equity 2003 L.P och Accent Equity 2003 KB samt några personer i företagsledningen.

Uppdatering: De befintliga ägarna erbjuder inför noteringen ut 49 % av aktierna i bolaget till försäljning, med möjligheten att sälja fler om efterfrågan är stor.

Uppdatering: Efter erbjudandet har företaget 500 aktieägare.

Värdering

Omkring 200 Mkr enligt det pris som befintliga ägare säljer aktier till inför noteringen.

Uppdatering: Priset per aktie i anbudsförfarandet blev 58 kr.

Mer information

Accent Equity köpte ScandBook under år 2006. Även om inga noteringsplaner har kommunicerats så börjar det bli dags för Accent att göra en exit i bolaget och noteringsklimatet ser ut att tina upp under 2010.

Uppdatering: ScandBook meddelar i början av mars 2010 att man ska noteras på First North den 31 mars 2010. De nuvarande ägarna planerar inför det att sälja 49 % av aktierna i bolaget i ett publikt erbjudande.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner