Börsnotering av

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC har en rikstäckande verksamhet med kontor på sex orter i landet. Företagets verksamhet bedrivs inom affärsområdena förvaltningstjänster, av olika slag inom moderbolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, och projektutveckling för SBCs bosparare inom dotterbolaget SBC Mark AB. Företagets totala tjänsteutbud består av ekonomisk/teknisk förvaltning, ombyggnad, juridik samt projektutveckling,

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

SBC ekonomisk förening äger drygt 58%. 2500 personer som deltog i nyemissionen vilken riktades till medlemmar i SBC ekonomisk förening, sedan har aktier bytt ägare via marknaden.

Värdering

Företaget är noterat på Aktietorget.

Mer information

Företaget är noterat på Aktietorget, men planerar att byta till O-listan. Uppdatering: Företaget meddelade i juni 2007 att man har ansökt om en notering på NGM.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner