Börsnotering av

SaveLend Group AB

Savelend är en låneförmedlare som utgår från en peer-to-peer-modell. SaveLend Group AB hette tidigare Savelend Credit Group AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Ludwig Pettersson (privat och via bolag) 24,89 %, Halomont OU 11,57 %, P&N Wolf Marketing AB 9,67 %, Jonas Ahlberg (privat och genom bolag) 8,10 %, Jacob Gevcen genom bolag 8,10 %.

Värdering

Uppdatering: 332,4 Mkr post money

Uppdatering: 285 Mkr pre-money och 332,4 Mkr post money om hela noteringsemissionen fulltecknas. 7,50 kr per aktie.

Uppdatering: 306 Mkr pre-money och 315 Mkr post money i december 2019-januari 2020.

5761 kr per aktie vid nyemission i juli 2018.

Mer information

I juli 2018 gjorde Savelend en nyemission till 5751 kr per aktie där minsta post var 18 aktier. Bolaget uppger då att de siktar på en notering under fjärde kvartalet 2019 eller första kvartalet 2020.

Uppdatering: I mitten av september 2018 sade Ludwig Pettersson "Vi siktar på en notering 2020, troligtvis på First North, och har redan anlitat rådgivare".

Uppdatering: I början av mars 2020 berättade vd att tidsplanen för noteringen är slutet av 2020.

Uppdatering: I slutet av februari 2021 berättar Savelend att de har anlitat Corpura som rådgivare för en notering under 2021.

Uppdatering: I början av mars 2021 meddelade Corpura att tidsplanen för noteringen är andra kvartalet 2021.

Uppdatering: SaveLend noteras på First North den 9 juni 2021.

Uppdatering: SaveLends emission blev övertecknad. Totalt inkom teckningar från cirka 13 400 konton. Bolaget tillförs genom erbjudandet cirka 1 220 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner