Börsnotering av

Saniona AB

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärtlindring.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Mer information

Saniona är noterat på Nasdaq Stockholm, men skrev i slutet på november 2020 att man överväger att även notera sig på Nasdaq i USA.

"En dubbel notering för med sig ett flertal möjliga fördelar, däribland en ökad synlighet och tillgång till ett större antal potentiella investerare, samt en potentiellt förbättrad likviditet (handelsvolym) från olika marknader med skilda makroekonomiska villkor som gör det möjligt för investerare att köpa och sälja aktier på endera börsen."

Uppdatering: Vi har kommit till mitten av december 2021 och vi kan inte se att bolaget har kommenterat planen att notera sig i USA sedan man gjorde det första gången för ett drygt år sedan.

Uppdatering: Bolagets aktiekurs har slaktats och ingenting har sagts om Nasdaq-noteringen, vi betraktar planen som inställd.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner