Börsnotering av

Saniona AB

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärtlindring.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Den sista december 2014; Jörgen Drejer 16,58 %, Thomas Feldthus 12,97 %, Palle Christophersen 5,91 %, Anker Lundemose 5,04 %, Svenska Handelsbanken Copenhagen 4,63 %.

Listat på Aktietorget.

Värdering

Uppdatering: Listat på First North.

Listat på Aktietorget.

Mer information

Saniona listades på Aktietorget i slutet av april 2014. Sanionas finanschef Thomas Feldthus säger i början av maj 2014 att han ser framför sig att företaget tar steget till Nasdaq OMX Stocholm om två-tre år.

Uppdatering: Saniona meddelade i slutet av april 2015 att "...Thomas Feldthus tillträder som vice verkställande direktör och CFO för företaget. Thomas har hittills fungerat som CFO i både Saniona och WntResearch. Från och med den 1 juni 2015 kommer han att arbeta heltid hos Saniona, med fokus på att i första hand förbereda företaget för notering på Stockholmsbörsens Small Cap-lista." och "Nu börjar vi förbereda oss för en börsnotering på NADAQ OMX Stockholm i 2016".

Uppdatering: I mitten av juli 2015 gav Saniona en uppdatering om noteringsplanerna. Arbetet pågår i högt tempo och bolaget skriver att de är övertygade om att de kommer att uppfylla Nasdaqs rekommendationer innan noteringen under 2016.

Uppdatering: I början av december 2015 upprepade Saniona sin plan att byta marknadsplats från Aktietorget till Nasdaq Stockholm.

Uppdatering: I slutet av mars 2016 upprepade Saniona sin plan på att notera sig på Nasdaq Stockholm.

Uppdatering: I början av maj 2016 meddelade Saniona att de under maj byter lista från Aktietorget till First North, där planen är att senare under 2016 byta till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Uppdatering: I mitten av oktober 2016 meddelade Saniona att de måste skjuta upp noteringen på Nasdaq Stockholm. Tidigast andra kvartalet 2017 kan flytten bli aktuell. Orsaken är att "VD, ekonomichefen eller annan exekutiv befattningshavare med ansvar för informationsgivning till aktiemarknaden" måste ha 12 månaders erfarenhet från en reglerad marknad under de senaste fem åren, något som Saniona inte uppfyller. Saniona handlas sedan den 19 maj 2016 på First North Premier, vilket Nasdaq inkluderar i reglerad marknad. Vilket således innebär att det formella kravet är uppfyllt den 18 maj 2017.

Uppdaterring: Saniona har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista, första dag för handel är planerad till 15 juni 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner