Börsnotering av

SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX. SaltX Technology Holding AB hette tidigare Anodaram AB. Anodaram AB hette tidigare WYA Holding AB. WYA Holding AB hette tidigare Anodaram AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Inför noteringen; Bcompleted LLC 38,6 %, UBS AG för kunders räkning 22,7 %, JP Morgan Bank för kunders räkning 3,7 %, Jonas Åkerlund 2,0 %, Lexron AB 2,0 %, Annika Lindh 1,7 %, Förvaltnings AB Hummelbosholm 1,6 %, Cynthia Vigil 1,5 %, Fondex AB 0,9 %, Tomas Ward 0,9 %, Övriga aktieägare 24,4 %.

Bea Åkerlund är huvudägare. En ägarspridning med gratisaktier har även gjorts.

Värdering

80 Mkr enligt den nyemission som gjordes under hösten 2013. Enligt Dagens Industri var pre-money 60 Mkr och emissionen på 20 Mkr, vilket alltså borde bli 80 Mkr, såvida inga ytterligare faktorer tillkommit.

Mer information

I mitten av oktober 2013 skriver Dagens Industri om det nya företaget WYA Holding/Whoyouare. Företaget har gjort en nyemission på 20 Mkr och planerar att inom några månader lista sig på First North.

Bakom företaget står modeikonen Bea Åkerlund med VD Cynthia Vigil. I styrelsen finns bla Jonas Åkerlund, Erik Nerpin och Margareta van den Bosch.

Investerarnätverket Jordanfonden är med på ett hörn också. Om vi har förstått saken rätt så har en ägarspridning med gratisaktier gjorts via ett annat företag knutet till nätverket.

Uppdatering: Tidsplan för listning är första kvartalet 2014.

Uppdatering: I mitten av oktober 2014 skriver Jordanfonden att WYA ska noteras under fjärde kvartalet 2014.

Uppdatering: Ingenting nytt har hörts om bolagets planerade notering, ser ut att förskjutas till 2015.

Uppdatering: I början av februari 2015 meddelade Balsieholmen Investment Group att WYA Holding ska noteras under april 2015.

Uppdatering: WYA Holding meddelade den 20 april att de börjar handlas på First North den 22 april 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner