Börsnotering av

RusForest AB

RusForest är ett skogsbolag med stora innehav i Ryssland. Företaget hette tidigare Varyag Resources AB och startades som ett private equity-bolag som investerade i onoterade råvarubolag i Ryssland och övriga OSS. Under 2009 gördes bolaget om till ett skogsbolag och köteer 50 % av RusForest. Varyag Resources byter även namn till RusForest.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Noterat på First North. Alecta meddelade i slutet av september 2010 att de köper 6,9 % av aktierna i RusForest av Vostok Nafta.

Värdering

Noterat på First North.

Mer information

Under 2009 görs Varyag Resources AB om från ett private equity-bolaget till ett skogsbolag och köper 50 % av RusForest. Varyag Resources byter även namn till RusForest.

Uppdatering: I maj 2010 offentliggör RusForest planer på att gå samman med Nord Timber Group genom att betala med aktier. Affären skulle göra att RusForest blir det femte största skogsbolaget i Ryssland. Man planerar samtidigt att byta lista från First North till Stockholmsbörsen.

Uppdatering: Alecta meddelade i slutet av september 2010 att de köper 6,9 % av aktierna i RusForest av Vostok Nafta.

Uppdatering: RusForest gör en företrädesemission på 440 Mkr under oktober/november 2010. Företaget kommer även att göra en apportemission.

Uppdatering: Tiden har gått och någon flytt till Stockholmsbörsen har inte blivit av och företaget pratar inte om det längre.

Uppdatering: I slutet av 2012 hamnade RusForest i akut kris. Situationen ser i början på 2013 ut att kunna hanteras, men aktien har rasat kraftigt och den tidigare planerade flytten till Stockholmsbörsen är knappast längre aktuell.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner