Börsnotering av

Rocker AB

Rocker erbjuder konsumentlån. Bolaget har även planer på att bli en bredare bank. Rocker AB hette tidigare Bynk AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Schibsted Tillväxtmedier AB är största ägare följt av LMK.

Bland investerarna återfinns bla Schibsted och LMK.

Värdering

1292 Mkr pre-money och 1492 Mkr post money. 1522 Mkr post money om även övertilldelning används fullt ut. 16,50 kr per aktie.

Mer information

I mitten av januari 2020 berättade Bynk att de bytt namn till Rocker och att de planerar för en framtida börsnotering.

"Parallellt inleder Rocker en internationalisering av verksamheten med målet att gå in på ett antal nya geografiska marknader i Europa under 2020. Styrelsen har också för avsikt att utvärdera en marknadsnotering av aktien som en av flera vägar till finansiering av tillväxtstrategin."

Uppdatering: Di Digital skrev i mitten av september 2020 att Emil Hansson lämnar vd-rollen. ”Vi har fattat beslutet om förändringen utifrån Rockers nya strategi”, säger styrelseordförande Ann Krumlinde till Di. Till ny vd har i stället Hanna Neidemark utsetts.

Ann Krumlinde, styrelseordförande, säger att en börsnotering fortfarande är aktuell men att någon tidsram inte är bestämd.

Bolaget var tidigare helt fokuserat på att erbjuda snabba lån. Sedan bytte man varumärke från Bynk till Rocker och skulle erbjuda en bredare tjänsteutbud. Den förändringen har man dock inte sett så mycket av i praktiken. Kanske ska man nu faktiskt genomföra den kommunicerade planen.

Uppdatering: I slutet av april 2021 tar bolaget upp en möjlig börsnotering i en intervju med Realtid.

"Nu finns vi bara i Sverige men väldigt snart ser vi en inbrytning i ett antal europeiska länder. Vi tog in en halv miljard för två år sedan och har inga akuta behov av kapital men så småningom kommer det behövas till expansionen. En börsnotering i Sverige skulle kunna vara en av flera möjliga vägar för att göra det."

Uppdatering: I början av oktober 2021 meddelade Rocker att de ska noteras på First North. Carnegie Investment Bank och Pareto Securities är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Huvudägarna Schibsted Tillväxtmedier AB och LMK har åtagit sig att förvärva en väsentlig andel av noteringserbjudandet.

Uppdatering: Rocker noteras på First North den 29 oktober 2021.

Uppdatering: På morgonen den 29 oktober 2021 meddelade Rocker att de drar tillbaka noteringserbjudandet och noteringen, detta trots att den var fulltecknad på första teckningsdagen. Affärsvärlden skrev tidigare i en analys att det var länge sedan de såg en så desperat notering.

Uppdatering: I slutet av mars 2024 meddelade Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget att de köper Rocker. Enligt en källa till Realtid så gjordes affären till en värdering som innebar att värdet för aktieägarna var noll. Källan uppger vidare att ägaren Schibsted tänkte lägga ner verksamheten.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner