Börsnotering av

RLS Global AB

RLS Global (Rubicon Life Science) utvecklar biokemiska produkter och metoder för minimalinvasiv tandvård, dvs en tandvård som är vävnadsbevarande och minimerar omfattningen av borrning och andra mekaniska ingrepp. RLS Global AB hette tidigare Orasolv Products AB. Planerat namnbyte var till Rubicon Life Science AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Orasolv AB är 100 %, men kommer under mars 2012 att dela ut samtliga aktier till aktieägarna (ca 3000).

Värdering

Företaget kommer att göra en nyemission på 8,6 Mkr under mars/april 2012 med en pre-money-värderingen på 12,8 Mkr.

Mer information

Orasolv AB är listat på First North och tog i slutet av februari 2012 beslut om att dela ut det helägda dotterbolaget Orasolv Products AB (unä till Rubicon Life Science AB) till aktieägarna, göra en nyemission på 8,6 Mkr och under maj 2012 lista företaget på Aktietorget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner