Börsnotering av

Rightbridge Ventures Group AB

RightBridge Ventures förvärvar bolag inom e-sport, gaming och digital underhållning. Rightbridge Ventures Group AB hette tidigare Agilit Holding AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Kommer att delas ut till aktieägarna i Curando Nordic AB (559049-5254).

Värdering

6,3 Mkr pre-money och 12,6 Mkr post money vid den företrädesemission som görs innan noteringen. 0,06 kr per aktie.

Mer information

I mitten av juni 2021 meddelade Curando Nordic AB (559049-5254) att de överlåter sin plats på First North till Vo2 Cap AB. Curando Nordic ABs verksamhet knoppas i samband med detta av till aktieägarna och ska noteras på First North, arbetsnamnet på bolaget är Nya Curando.

Uppdatering: I mitten av juli 2021 meddelades att företaget fått namnet Agilit Holding AB.

Uppdatering: Agilit gör en företrädesemission på 6,3 Mkr och noteras sedan på First North den 28 februari 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner