Börsnotering av

Resta Sverige AB

Sophantering och återvinning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Jesper de Ruvos och Christer Myhráns

Mer information

Planering på notering kommunicerade i oktober 2007. En mindre lista är aktuell.

Uppdatering: Företaget lämnade in en konkursansökan den 9 september 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner