Börsnotering av

Resolution Energy RE AB

Resolution Energy är ett prospekteringsföretag med undersökningstillstånd i Mellansverige avseende bas- och ädelmetaller.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Archelon AB 90 % och geologen Anders West 10 %. Archelon planerar att dela ut hälften av sitt innehav till aktieägarna under andra halvåret 2014.

Uppdatering: Archelon har för avsikt att dela ut hälften av sitt ägande till aktieägarna under andra halvåret 2014.

Mer information

Archelon AB innehar sedan tidigare flera undersökningstillstånd i Mellansverige avseende bas- och ädelmetaller. Archelon har i mars 2014 ansökt om undersökningstillstånd för ytterligare ett område i Bodens kommun i Norrbotten. Archelon har beslutat att tillsammans med geologen Anders West grunda ett nytt företag för dessa tillgångar. Archelon planerar att dela ut hälften av sina aktier i detta företag till aktieägarna under andra halvåret 2014. En notering på en mindre lista är en naturlig följd. Ingen noteringsplan har dock kommunicerats.

Uppdatering: Resolution Energy RE AB är namnet på bolaget. Archelon har för avsikt att dela ut hälften av sitt ägande till aktieägarna under andra halvåret 2014.

Uppdatering: Vi är inte säkra på deltaljerna, men detta projekt är vad som utvecklats i bolaget Orezone.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner