Börsnotering av

Redland Farming OOO

Redland Farming är ett operativt ryskt jordbruksbolag som kontrollerar cirka 18 000 hektar jordbruksmark i Chuvash regionen, 600 km sydost om Moskva.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Redland Farming OOO noteras på First North via ett omvänt förvärv av Catech AB, vilket gör att Catech ABs nuvarande aktieägare blir delägare i företaget.

UPPDATERING: Notering via omvänt förvärv av Catech blir inte av.

UPPDATERING: Redland Farming OOO gör ett omvänt förvärv av Insight Energy AB som är noterat på Nordic MTF.

Mer information

Redland Farming OOO noteras på First North via ett omvänt förvärv av Catech AB. Catech ABs nuvarande verksamhet läggs i ett separat bolag, delas ut till ägarna och noteras sedan på en marknadsplats.

Uppdatering: Catech AB höll en extra bolagsstämma den 12 oktober 2010, som fick ajourneras en vecka då förutsättningarna för förvärvet av Redland Farming OOO ej kunnat behandlas på grund av förändrade förutsättningar.

Uppdatering: Catech AB har lämnat in en konkursansökan för sig själva, samt för dotterbolagen Catech Saw Equipment AB och Framtec i Nora AB. Det blir således ingen notering via Catech AB för Redland Farming OOO.

Uppdatering: Redland Farming OOO gör ett omvänt förvärv av Insight Energy AB som är noterat på Nordic MTF.

Uppdatering: I början av juli 2011 registrerats Insight Energy i Ryssland som ägare till samtliga aktier i Redland Farming, och listningen får därmed sägas vara genomförd.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner