Börsnotering av

Recipharm AB

Recipharm är en kontraktstillverkare av läkemedel.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Lars Backsell och Thomas Eldered.

Uppdatering: Efter noteringen kommer huvudägarna att sammanlagt äga cirka 46 procent av kapitalet och 87 procent av rösterna, under förutsättning att erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen används fullt ut.

Värdering

660 Mkr enligt villkoren för konvertibelemissionen våren 2009.

Uppdatering: Vid den planerade börsnoteringen under 2010 uppskattades värdet till omkring 4 miljarder kronor.

Uppdatering: 2,8 till 3,1 miljarder kronor i enterprise value nämns i maj 2013 baserat på vad BC Partners köpte det tyska läkemedelsbolaget Aenova för under 2012.

Uppdatering: 2,5 miljarder kronor enligt mediauppgifter i början av februari 2014.

Uppdatering: 1,8 - 2,2 Mdkr pre-money och 2,6 - 3,1 Mdkr post money vid erbjudandet inför noteringen.

Uppdatering: Priset i nyemissionen fastställdes till 78 kr.

Mer information

Lars Backsell och Thomas Eldered grundade Recip, som såldes till Meda under 2007. I försäljningen ingick dock inte verksamheten inom Recipharm, vilken Lars Backsell och Thomas Eldered nu satsar på. En börsnotering kan bli aktuell i framtiden.

Uppdatering: Thomas Eldered säger i mars 2010 att en notering kan bli aktuell i slutet av 2010. Man planerar att ta ett beslut i mitten av 2010.

Uppdatering: Danske Bank jobbade med att börsnotera Recipharm under augusti 2010. Intresset var dock inte tillräckligt stort.

Uppdatering: I mars 2011 ryktas det åter om att Recipharm är en noteringskandidat.

Uppdatering: I slutet av november 2012 ryktas det om att en börsnotering av Recipharm är ett konkret möjlighet. Företaget är lönsamt och har gjort flera köp på egen hand, men är nu intresserade av att göra ett par större affärer som inte ryms inom nuvarande ram. En börsnotering är en konkret möjlighet, antingen för att få in kapital för att betala förvärven, eller för att kunna betala med aktier.

Uppdatering: I mitten av maj 2013 kommer det uppgifter om att Recipharm har anlitat UBS för att sälja en "substantiell andel" av bolaget eller genomföra en börsnotering under andra halvåret 2013. Vilket alternativ som blir verklighet ska i dagsläget ha lika stor sannolikhet.

Uppdatering: Enligt uppgifter till Thomson Reuters som de publicerade den 4 februari 2014 har Recipharm valt Carnegie och SEB som rådgivare för en möjlig börsnotering, med siktet inställt på 2014.

Uppdatering: I mitten av februari 2014 bekräftade ägarna att företaget ska börsnoteras under våren 2014.

Uppdatering: Recipharm noteras den 3 april 2014.

Uppdatering: Priset per aktie i erbjudandet fastställdes till 78 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner