Börsnotering av

Recall Capital Group AB

Recall Capital erbjuder finansieringslösningar åt noterade bolag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Mer information

Camanio Care AB meddelade i slutet av maj 2020 att de köper Recall Capital Group AB via en apportemission. Camanio Care AB är noterat på Spotlight och har ingen operativ verksamhet, utan endast ett aktieinnehav i Brighter AB. Efter transaktionen kommer Recall Capital Group ABs ägare att äga 77 % av Camanio Care AB. Dvs en notering via ett omvänt förvärv. Den 1 juli 2020 ska Camanio Care AB ha erhållit aktierna i Recall Capital Group AB.

Uppdatering: Den 25 juni 2020 kom det pressmeddelanden från flera olika bolag om att personer anhållits och hämtats av Ekobrottsmyndigheten. Det är personer som på olika sätt har kopplingar till Brighter, Camanio och Recall Capital. Återstår att se om det påverkar tidsplanen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner