Börsnotering av

Realtid Media AB

Realtid Media är ett mediahus inriktat på finansbranschen och driver bland annat nyhetssajten Realtid.se. Företaget har tre produktlinjer, digitalt, print och fysiska möten.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Per den 31 december 2020 (inkluderar inte genomförda kvittningar); Peter Liljestrand via bolag 20,79 %, Fredrik Crafoord via bolag 13,49 %, Järpstenen AB 6,60 %, Mattias Dittrich privat och via bolag 6,12 %, Dividend Sweden AB 3,92 %, Aktiebolaget Custos 3,72 %, EFG Bank / Geneva, W8IMY 3,06 %, Mats Gabrielsson via bolag 2,74 %, Frost & Viken Capital AB 2,74 %, Samuel Edoh 2,72 %, Övriga 34,12 %.

Uppdatering: Innan emissionen i april 2020; Familjen Wiwen-Nilsson 13,0 %, Järpstenen AB 12,0 %, Familjen af Jochnick 8,3 %, Aktiebolaget Custos 7,4 %, EFG Bank/Geneva (W8IMY) 6,1 %, Cebenotto AS 4,0 %, Gustaf Rentzhog 3,9 %, Anders P Carlsson 3,3 %, Gabrielsson Invest AB 3,0 %, City Capital Asset Management AB 2,2 %, Övriga 34,0 %.

Uppdatering: Life Science Sweden AB 7,6 %.

Uppdatering: December 2016; Aktiebolaget Custos 25 %.

Innan nyemission maj/juni 2012; Jonas Wiwen-Nilsson 17,94 %, Martin Wiwen-Nilsson 13,11 %, Bisslinge Förvaltning AB 10,18 %, Jonas af Jochnick 9,40 %, Casper von Koskull 8,46 %, Sebastian af Jochnick 7,49 %, Helen Wiwen-Nilsson via bolag 5,96 %, John Lindfors 5,24 %, Tore Wiwen-Nilsson privat och via bolag 5,19 %, Första Entreprenörsfonden (via fonder) 4,62 %, Ulrika Wyrsch Käll 3,94 %, Kudu AB 3,58 %, Louise Wiwen-Nilsson 2,26 %, Karl Samuelsson 1,30 %, Peninsula AB 0,69 %, Peter Wiwen-Nilsson 0,43 %, Sven-Olof Johansson 0,19 %.

Värdering

Uppdatering: 0,30 kr per aktie när bolaget gör en emission på 1 Mkr i juli-augusti 2021.

Uppdatering: 3,35 Mkr pre-money och 6,70 Mkr post money om hela emissionen i februari 2021 fulltecknas. (0,30 kr per aktie)

Uppdatering: 32,9 Mkr post money (3 kr per aktie).

Uppdatering: 16,9 Mkr pre-money och 36,9 Mkr post money om emissionen i april 2020 blir fulltecknad.

Uppdatering: I juni 2019 gör bolaget en konvertibelemission på 8 Mkr med löptid till 30 juni 2020. Vid full konvertering inkl ränta blir post money 22 Mkr, dvs ca 13 Mkr pre-money.

Uppdatering: 25,4 Mkr pre-money och 32,7 Mkr post money om emissionen under november-december 2017 fulltecknas.

Uppdatering: 25,5 Mkr pre-money och 30,6 Mkr post money vid nyemissionen i februari-mars 2017.

Uppdatering: 12 Mkr pre-money och 16 Mkr post money i december 2016, enligt värderingen som Custos tecknar aktier till.

Uppdatering: 30 Mkr pre-money och 38,3 Mkr post money om emissionen under maj-juni 2016 fulltecknas.

Uppdatering: 19,4 Mkr pre-money och 23,1 Mkr post money om emissionen under feb-mars 2015 fulltecknas.

Uppdatering: Post-money-värdering blev 13 Mkr.

Pre-money 10 Mkr och post money 15 Mkr om emissionen under maj/juni 2012 fulltecknas.

Mer information

Företaget gör en nyemission på 5 Mkr under maj/juni 2012 och planerar att lista sig under 2013.

Uppdatering: Realtid Media meddelar i början av oktober 2012 att de gör en delstängning av sin nyemission och att den planerade noteringen på Aktietorget beräknas bli av under januari 2013.

Uppdatering: Realtid Media fick in drygt 3 Mkr i sin nyemission.

Uppdatering: Realtid Media går i slutet av januari 2013 ut med ett erbjudande om konvertibla skuldebrev på 2 Mkr med konvertering på 2 kr. Dvs ungefär samma villkor som för den tidigare aktieemissionen för de återstående 2 Mkr, fast i konvertibelform. Återstår att se om företaget väntar med sin listning på Aktietorget till denna emission är klar.

Uppdatering: I mitten av februari 2013 meddelar Realtid Media att 1,9 av 2,0 Mkr för konvertibeln har tecknats och att företaget utökar erbjudandet till 2,5 Mkr.

Uppdatering: Under juni 2013 gör företaget en nyemission på 2,5 Mkr.

Uppdatering: Realtid fick in 1,74 Mkr i emissionen under juni 2013 där 49 investerare tecknade sig.

Uppdatering: Realtid meddelade i mitten av november 2013 att de under månaden uppnår positivt kassaflöde, samt att en nyemission ska göras under våren 2014 vilken ska följas av en listning på Aktietorget.

Uppdatering: Realtid Media gör en företrädesemission på 3,87 Mkr under februari-mars 2015.

Uppdatering: 2015 börjar gå mot sitt slut och det har nu gått ett par-tre år sedan expansionsplanerna gick i stå utan att några nya tag har kunnat observeras. Det är iofs en trevlig liten verksamhet med läsvärda texter, men ambitionerna att bygga ett företag som intresserar en bredare krets verkar vara borta. Oklart om och när det skulle kunna ändras.

Uppdatering: I mitten av februari 2016 lanserade Realtid en helt ny version av sin sajt som tog den in i 2010-talet. Samtidigt meddelades även ett flertal nya rekryteringar, samt nya tjänster för att skapa intäkter. Realtid är tillbaka på banan igen.

Uppdatering: Realtid gör en nyemission under maj-juni 2016. Ingenting sägs om en notering i pressmeddelandet, men sannolikt kommer det att kommenteras i memorandumet.

Uppdatering: Vid nyemissionen i maj 2016 skriver Realtid att en notering på en MTF-lista som Aktietorget, First North eller NGM Nordic-MTF är planerad att ske inom två år.

Uppdatering: I december 2016 meddelade Realtid Media till vissa av sina aktieägare att Aktiebolaget Custos har tecknat aktier i en nyemission och blivit ägare till 25 % av företaget för 4 Mkr. Man skriver vidare att Realtid ska göra ytterligare en nyemission under 2017 som Custos ska garantera. Christen Ager-Hansen på Custos ska jobba mycket nära med Realtid.

Christen Ager-Hanssen är i Sverige annars mest känd för Flyme-härvan där investerarna förlorade alla pengar under skandalartade former.

Oklart vad den nya ägaren innebär för noteringsplanerna.

Uppdatering: I februari-mars 2017 gör Realtid Media en företrädesemission på 5,09 Mkr.

Vidare ska dotterbolaget Alternativ Media Stockholm AB (orgnr 556652-9466) säljas till vd Jonas Wiwen-Nilsson för 1 kr.

Uppdatering: I mars 2017 har en kaotisk strid brutit ut mellan grundaren Jonas Wiwen-Nilsson och AB Custos (Christen Ager-Hanssen och Mats Qviberg). Custos anklagar Jonas Wiwen-Nilsson för att vara inkompetent och ta olagliga beslut. AB Custos (Christen Ager-Hanssen och Mats Qviberg) har samtidigt rekryterat Realtids chefredaktör till Metro som de köpte strax efter investeringen i Realtid. Jonas Wiwen-Nilsson har backat på vissa punkter och AB Custos har sagt att de antingen slutar bråka om han hittar en köpare till aktierna de köpt, eller att de kan tänka sig att ta över hela bolag. De bråkas även om 1,2 Mkr. I skrivande stund högst oklart hur detta slutar.

Uppdatering: I november-december 2017 gör Realtid en företrädesemission och bolaget skriver då att de siktar på en listning under fjärde kvartalet 2018.

Uppdatering: I slutet av augusti 2018 meddelade Realtid att Johan Såthe blir ny chefredaktör och ansvarig utgivare för den av Realtid Media AB ägda affärssajten Realtid.se. Johan Såthe har arbetat som journalist och redaktör sedan början av 90-talet, bland annat på Expressen, Affärsvärlden och Resumé. Närmast kommer han från tjänsten som chefredaktör och ansvarig utgivare för mediebranschtidningen Resumé.

"Jag ser fram mot att arbeta tillsammans med Realtids redaktion och ledning för att tillsammans utveckla sajtens journalistik och affär", säger Johan Såthe.

Uppdatering: I mitten av december 2018 skrev Dividend Sweden att de ingått avtal om att förvärva 1 850 000 aktier i Realtid Media till priset 1 kr styck, samt att dessa aktier ska delas ut under första kvartalet 2019. Vidare framgår att Realtid Media planerar att notera sig under andra halvåret 2019.

Uppdatering: I slutet av juni 2019 annonserar Realtid en konvertibelemission på 8 Mkr med löptid 1 juli 2019 - 30 juni 2020 med konverteringskurs på 0,60 kr. Bolaget skriver även att en publik nyemission och notering ska ske under första kvartalet 2020.

Uppdatering: I början av september 2019 skriver Dagens Opinion att Realtid fick in 2,7 av 8 Mkr innan sommaren i konvertibelemissionen. Nu vill man stänga den i september och pengarna förväntas då komma i oktober. Realtid ber därför några av sina ägare att omgående tillföra pengar, då bolaget behöver 0,5-1 Mkr för att driva verksamheten tills man får loss konvertibelpengarna.

Uppdatering: Den 21 februari 2020 ska Realtid ta beslut om sammanläggning av aktier, där 10 aktier blir 1.

Uppdatering: I mitten av april 2020 inleder Realtid en emission. Man har för avsikt att i samband med emissionens slutförande ansöka om notering på lämplig marknadsplats.

Uppdatering: Realtid förlänger teckningsperioden på emissionen man inledde i mitten av april 2020.

Uppdatering: Realtids noteringsemission tecknades till 80 % (fördelat på 71 % till garanter och 9 % till övriga). Notering uppges vara planerad till 4 juni 2020, någon lista är dock ännu inte angiven.

Uppdatering: Johan Såthe soms sedan 2018 gjort Realtid till en tidning att räkna med lämnade under sommaren 2020 rollen som redaktör och ansvarig utgivare för en en tjänst på SVT Nyheter. I mitten av juli 2020 blev det även känt att Realtid tappar redaktionschefen Sverker Brundin, samt även Camilla Jonsson som varit ansvarig utgivare sedan Såthe slutade.

Uppdatering: I slutet av augusti 2020 meddelade Realtid att målet är att noteringen ska ske under fjärde kvartalet 2020. Innan detta ska bolaget förstärka balansräkningen. Verksamheten ska dessutom göras om från en produkt som kan läsas gratis till ett flertal produktioner som är prenumerationsbaserade.

Uppdatering: Den sista september 2020 meddelade Realtid att grundaren och vd Jonas Wiwen-Nilsson lämnar sin roll, även om han kvarstår i styrelsen. Bolaget inleder rekryteringen av en ny vd, under den processen kliver Björn Hemmingsson in som interims-VD.

Uppdatering: Den 1 oktober meddelade Realtid att Camilla Jonsson tar över som chefredaktör och ansvarig utgivare. Hon kom till Realtid i slutet av 2018 som debatt- och nyhetsredaktör.

Uppdatering: Dagens Opinion om att vd lämnar, förutom det uppenbara att sajten gått med förlust i 17 år.

"Att Jonas Wiwen-Nilsson lämnade realtid var avgörande för att nyhetschefen Camilla Jonsson skulle stanna kvar och ta över som chefredaktör. Hon hade redan bestämt sig för att gå över till konkurrenten Dagens PS.

Nu är det hon och nyhetschefen Marlene Sellebråten som ska se till att Realtid blir en tjänst folk vill betala pengar för att läsa."

Uppdatering: I början av december 2020 meddelade Realtid att tidsplanen för noteringen skjuts till 2021. I övrigt redogörs för en rejält omstart. Ekonomin är pressad och en nyemission ska göras som är förankrad hos några av de större ägarna. I Q1 2021 ska kostnaderna vara halverade och ett positivt kassaflöde ska uppnås. Planen på att ta betalt av läsarna är skjuten till Q2 2021 då bolaget i dagsläget inte har kapital för en sådan satsning. Helt klart är bolaget som lever på annonsintäkter drabbat av Covid-19, men det verkliga arbetet som nu pågår är helt klart att ta en mediaprodukt som gått med förlust i 17 år till att snabbt börja ha ett positivt kassaflöde.

Uppdatering: Den 11 januari 2021 höll Realtid en extra bolagsstämma där det konstaterades att mer än hälften av bolagets egna kapital var förbrukat. Det beslutades att bolaget inte skulle gå i likvidation. "Skälet är att stämman är av uppfattningen att aktieägarna och bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av bolaget samt att det finns goda förutsättningar för att återställa balansen mellan bolagets eget kapital och aktiekapital."

Uppdatering: I början av februari 2021 meddelade Realtid att Maria Pellborn blir ny vd. Hon tillträder den 15 februari.

Uppdatering: I februari 2021 gör Realtid en företrädesemission, priset per aktie är nu 90 % lägre än i den emission som gjordes och kallades för en noteringsemission. I informationen sägs inget om en notering.

Uppdatering: I juli-augusti 2021 gör Realtid en riktad emission på 1 Mkr.

Uppdatering: I början av juni 2023 publicerade Realtid sin årsredovisning. Där framgick att bolaget under 2022 gjorts nyemissioner på 4,6 Mkr och under 2023 1 Mkr.

Läget är något pressat. Styrelsen har under maj 2023 avgått och en kontrollbalansräkning visade att mer än hälften av bolagets eget kapital är förbrukat.

VD och styrelsens suppleanter bedömer det som sannolikt att finansiering kommer att erhållas genom planerade nyemissioner.

Uppdatering: I slutet av november 2023 skrev Breakit att Realtid ska få en ny ägare och att affären ska bli klar innan jul. Medieprofilen Claes de Faire uppges mäkla affären.

Uppdatering: I mitten av mars 2024 meddelade Realtid Media AB, som framlägger en kontrollbalansräkning, att mediaverskamheten Realtid säljs till Tino Sanandaji via hans bolag Realitas Temporis AB. Eventverksamheten med ESG-dagen och Hon Äger kommer fortsatt drivas i Realtid Media AB, som byter namn till Green Media Event AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner