Börsnotering av

Real Fastigheter AB

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheter AB hette tidigare Real Holding i Sverige AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Värdering

Uppdatering: Real Holding gör en riktad nyemission på 60 Mkr.

80 Mkr post money efter den emission på 40 Mkr som görs inför noteringen.

Mer information

Real Holding ger ut preferensaktier i maj-juni 2015, vilka sedan noteras på en MTF-marknadsplats, där vi antar att det blir First North. Dvs ingen notering av stamaktier.

Uppdatering: Den 3 juli 2015 noteras Real Holding på First North.

Uppdatering: Emissionen tecknades bara till 14,4 %, resten fick Kvalitena ta. Men den 30 juni 2015 meddelades att emissionen dras tillbaka. Ingen notering således.

Uppdatering: Real Holding gör ett nytt försök att notera sig på First North. Nu gäller det i stället vanliga stamaktier. Första dagen för handel är planerad till den 11 mars 2016 och inför det gör företaget en garanterad emission på 40 Mkr.

Uppdatering: Någon notering den 11 mars 2016 blev inte av och bolaget svarar inte frågor om noteringsdatum. Men vi antar att det bara är en vanlig försening.

Uppdatering: Den 21 mars 2016 skrev bolaget "Bolagets noteringsprocess fortskrider och notering av aktierna beräknas ske efter Bolagets tillträde av sitt första byggprojekt i Karlskrona, innefattande nybyggnation om ungefär 500 hyreslägenheter samt viss del kommersiella ytor. Tillträdet bedöms ske den 4 april 2016 och första dag för handel beräknas ske kort därefter."

Uppdatering: Real Holding meddelade den 4 april 2016 att de gör en riktad nyemission på 60 Mkr.

Uppdatering: Real Holding noterar sig på NGM Nordic-MTF den 21 april 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner