Börsnotering av

Readly International AB

Readly erbjuder obegränsad digital tillgång till ett stort urval av magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Om erbjudandet inkl övertilldelning fulltecknas inför noteringen; Cleantech Europe II Luxembourg Sarl 17,04 %, Joel Wikell (privat och genom bolag) 4,20 %, Swedbank Robur Fonder AB 9,51 %, Trdej AP Fonden 6,16 %.

Swedbank Robur Ny Teknik och Zouk Capital investerade i augusti 2018.

Värdering

1 717,7 pre-money och 2 167,7 Mkr post money vid emissionen inför noteringen. 59 kr per aktie.

Mer information

Breakit skriver i mitten av februari 2018 att de har fått uppgifter att Readly ska göra en nyemission på omkring 100 Mkr och har siktet inställt på en notering under 2019.

Uppdatering: I slutet av augusti 2018 meddelade Readly att de tagit in 100 Mkr från Swedbank Robur Ny Teknik och Zouk Capital.

Uppdatering: I mitten av oktober 2018 rekryterade Readly Sebastian Ahlskog som ekonomichef. Breakit skriver även att det bland finansfolk pratas allt mer om en notering.

Uppdatering: Maria Hedengren har rekryterats till ny vd, hon tillträder den 24 april 2019. Hon har tidigare bl a varit finanschef på Netent och nu senast på iZettle där hon var med och gjorde bolaget klart för en börsnotering.

”Om Readly skulle besluta sig för en notering i framtiden så kommer naturligtvis mina erfarenheter från börsnotering och publik miljö till god användning. Mer kan jag inte säga i nuläget” säger Hedengren till Di Digital.

Uppdatering: I början av september 2020 meddelade Readly att de ska noteras på Stockholmsbörsen innan slutet av september 2020 och att man inför detta ska göra en IPO på ca 450 Mkr.

Befintliga aktieägare Swedbank Robur, Tredje AP-fonden (AP3) och Consensus Småbolagsfond, tillsammans med nya investerare TIN Fonder, Handelsbanken Fonder, C WorldWide Asset Management, Skandia Fonder och Skandia Liv (tillsammans “Cornerstone-investerarna”) har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet upp till 390 miljoner SEK.

Uppdatering: Readly noteras den 17 september 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner