Börsnotering av

Randviken Fastigheter AB

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Genom dotterbolaget Raybased PropTech AB erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning. Randviken Fastigheter AB hette tidigare Raybased AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Mer information

Raybased är noterat på Spotlight men i mitten av maj 2020 meddelade NGM att Raybased flyttar till NGM Nordic SME den 24 augusti 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner