Börsnotering av

Ralip AB

Dokumenthantering. Erbjuder tjänsten att scanna och lagra dokument digitalt.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Fortnox AB deltar med 0,5 Mkr i Ralips nyemission i juni 2007.

Mer information

Företaget gör en nyemission på 3,3 Mkr under juni 2007.

Uppdatering: I september 2008 meddelade Ralip att man strukturerar om verksamheten och delar upp företaget i ett separat licens/utvecklingsbolag och ett separat produktionsbolag. Man meddelade samtidigt att företagen kommer finansieras upp med investeringar från USA och att de exakta förhållandena mellan aktieägarna i USA och Sverige inte var klarlagda. Tidigare var planen att notera Ralip som helhet under 2008.

Uppdatering: Ralip gick i konkurs under februari 2009. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner