Börsnotering av

Railcare Group AB

Railcare erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom underhåll, säkerhet, miljö, metodutveckling och teknik.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

De tre största ägarna är Catella Bank SA 22,43 %, Treac Aktiebolag 10,05 %, Norra Västerbotten Fastighets AB 10,02 %.

Värdering

570 Mkr i marketcap i början av mars 2017.

Mer information

Railcare Group är noterat på Aktietorget, men meddelade i början av mars 2017 att de ska ansöka om att flytta till Nasdaq Stockholm.

Railcare har anlitat Remium Nordic AB som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med noteringsprocessen.

Uppdatering: I mitten av november 2017 meddelade Railcare att de skjuter på tidsplanen för noteringen till månadsskiftet mars/april 2018.

Uppdatering: I mitten av december 2017 meddelade Railcare att Anders Antonsson har utsetts till IR-rådgivare i Railcare Group AB och medlem i koncernledningen för Railcare Group AB.

Uppdatering: Railcare har godkänts för notering och om sedvanliga villkor uppfylls så blir första handelsdag den 3 april 2018.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner