Börsnotering av

Rahaxi Inc

Elektroniska betalsystem (Payment processor). Rahaxi Inc hette tidigare Freestar Technology Corp.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Väldigt oklar ägarbild i skrivande stund, men sannolikt mest svenskar. Företaget gjorde en nyemission, enligt Regulation S, i januari som koordinerades av Sören Moberg. Investerarna sägs komma från Schweiz, England och Sverige, men sannolikt återfinns många svenskar bakom de utländska investerarna. Investor sägs ackumulera aktier. Olof Hedengren och ACH Securities sägs blanka aktier, vilket de dock dementerar.

Uppdatering: Sören Mobergs investerargrupp klarade inte att fullfölja sitt åtagande enligt tidsplan, hela transaktionen drogs därför tillbaka. En emission med exakt samma villkor riktas istället till en grupp investerare ledd av Olympia Holding AS.

Värdering

Noterat på Nasdaq OTC BB (FSRT.OB)

Uppdatering: Ny tickerkod är RHXIE.OB

Uppdatering: Ny tickerkod är RHXI på Pinksheets.

Mer information

Företaget är "noterat" på Nasdaq OTC BB. Freestar är under kraftig tillväxt. Företaget sägs stå inför sitt största avtal hittills, med statliga China Union Pay. Affären bekräftas av Freestar.

Uppdatering: Freestar skulle noteras i mitten av mars, ett datum som har passerats. Det beror sannolikt på att nyemissionen som skulle göras innan blev försenad.

Uppdatering: Företaget meddelade i slutet av juni 2007 att man ska notera sig på AIM-listan, vilket sannolikt innebär att NGM inte är aktuell längre.

Uppdatering: Freestar Technology Corp. har inlett processen att ta sitt dotterbolags namn, Rahaxi Inc.

Uppdatering: Företaget blev inte noterat på AIM under 2007 och i slutet av november 2007 meddelar företaget att man för samtal om att sälja företaget eller stora delar av företagets verksamhet.

Uppdatering: Freestar Technology Corp. har bytt namn till Rahaxi Inc, dvs man har tagit sitt dotterbolags namn.

Uppdatering: I november 2010 rapporterar Dagens Industri att en skandal har briserat på EFG Bank i Sverige. Kunder har förespeglats att Rahaxi är noterat på Nasdaq-börsen och 100 Mkr av deras pengar har investerats. Aktier som DI skriver är osäljbara och värdelösa.

Uppdatering: Rahaxi har inte lämnat in sitt årsbokslut i tid och utesluts därför från OTC Bullentin Board. Aktien kommer i stället att visas på Pink OTC Markets, även kallat "Pink Sheets.". Tickerkod där är RHXI.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner