Börsnotering av

Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft projekterar, driver och investerar i vindkraft i Norden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Februari 2017; Bolag gemensamt ägt av Greystone Infrastructure Fund (Global Master) L.P. och STRP Infrastructure Fund L.P. 21 %.

Uppdatering: Den sista december 2013; Manor Investment S.A. 53,05 %, Ernst Rosén Invest AB inkl. Reine Rosén med familj 12,28 %, Thorén Jönsson familjen 7,33 %, Nordea Investment Funds 6,21 %, Tibia Konsult AB 2,45 %, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) 2,37 %, Källö Sweden AB med familjen Berndtsson 2,36 %, Ung, Ingemar med familj 1,57 %, Fam. Kullendorff med bolag 1,36 %, Trogen, Karl-Erling med familj och bolag 1,21 %. Totalt ca 1000 aktieägare.

Uppdatering: Totalt 1100 aktieägare i juli 2011.

Reine Rosén med bolag 29,3 %, Anna-Lisa Thorén Jönsson med familj 28,8 %, Ingemar Ung med familj 10,0 %, Nordea Investment Funds 5,8 %, Källö Sweden AB 4,5 %, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget 2,2 %, Anders Kullendorff med familj och bolag 1,5 %, KL Ventures AB 1,1 %, Bertil Falck med familj och bolag 1,0 %, Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar 1,0 % och Tibia Konsult AB 1,0 %.

Värdering

Uppdatering: 1 719 Mkr pre-money och 1 989 Mkr post money om emissionen i november 2020 fulltecknas.

Uppdatering: Ca 1 129 Mkr pre-money och ca 1 429 Mkr post money vid emissionen i början av 2017.

Uppdatering: Pre-money 544,1 Mkr och post money 930,5 Mkr om emissionen under juni/juli 2013 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 226,8 Mkr och post money 310,5 Mkr vid nyemissionen i juni 2012.

Pre-money 528 Mkr och 633 Mkr post money om emissionen fulltecknas i november/december 2009.

Mer information

Företaget gjorde en större nyemission under hösten 2006.

Uppdatering: Företagets plan för notering skjuts från H2 2008 till H1 2009.

Uppdatering: Företaget meddelar i slutet av juni 2008 att man genomfört den planerade nyemissionen på 250 Mkr och återupprepar sina planer på en börsnotering under första halvåret 2009.

Uppdatering: På grund av marknadsklimatet så meddelar företaget i oktober 2008 att man skjuter på noteringen från H1 2009 till H2 2009.

Uppdatering: Noteringsplanerna skjuts något på tiden. Rabbalshede gör en nyemission under november/december 2009. En notering under våren 2010 är sannolik.

Uppdatering: Rabbalshede har valt Carnegie som rådgivare för noteringsprocessen.

Uppdatering: Företaget meddelar i juli 2011 att man avvaktar med en notering tills marknadsklimatet är positivt. Företaget planerar att låta aktien handlas på Alternativa Aktiemarknaden fram till noteringen på Stockholmsbörsen.

Uppdatering: Företaget meddelar i bokslutsrapporten för 2011 som publicerades i mitten av april 2012 att företaget fortfarande siktar på en börsnotering, som man anser vara värdefull av flera anledningar. Det är bara noteringsklimatet som måste bli det rätta.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission på upp till 113,4 Mkr under juni 2012.

Uppdatering: Företaget fick in 83,6 Mkr i nyemissionen under juni 2012.

Uppdatering: Noteringsklimatet är vid slutet av 2012 fortfarande negativt. Ännu mer negativt är det för vindkraftsproducenterna då elpriset på marknaden är lågt, och där prognoserna är att det kommer att vara fortsatt lågt under flera år framåt. Dvs i slutet av 2012 går det inte att se när klimatet för en notering av Rabbalshede Kraft kommer att bli positivt.

Uppdatering: Rabbalshede Kraft gjorde under juni en riktad nyemission på 171,6 Mkr till Manor Investment S.A. Den följs av en företrädesemission under juni/juli 2013 på upp till 386,4 Mkr. Båda till 12 kr per aktie. I prospektet upprepas att en börsnotering finns i planerna, men att en sådan ska ske när marknadsklimatet är positivt.

Uppdatering: Rabbalshede Kraft listar sin aktie på Alternativa den 7 maj 2014. En fullvärdig börsnotering verkar dock fortfarande finns i planerna i framtiden.

Uppdatering: Dagens Industri uppmärksammar i början av maj 2014 att Rabbalshede Krafts huvudägare Manor Investment S.A., som äger över halva bolaget, är en anonym entitet. Manor Investment S.A. är ett Luxemburg-bolag som ägs av Panama-bolaget Odessa Securities S.A. där ägarna är anonyma. Företrädare för ägandet är konsultföretaget Treïs Partners. Dagens Industri får av Rabbalshede Krafts VD veta att det är en fransk familj bakom investeringen, men det är inte något som bekräftas av Treis.

Uppdatering: I början av 2017 investerar Greystone Infrastructure Fund (Global Master) L.P. och STRP Infrastructure Fund L.P. via ett gemensamägt bolag, 300 Mkr och blir ägare till 21 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner