Börsnotering av

Qbim AB

Qbim är ett business intelligence- och analys-företag med kontor i Karlstad och Tampere.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

SpectrumOne AB

Mer information

Qbim ägs av SpectrumOne AB. SpectrumOne AB planerar att notera Qbim under 2022.

Uppdatering; SpectrumOne har inte sagt något om att tidsplanen för noteringen av Qbim har ändrats, men vi drar slutsatsen att den tidigare kommunicerade tidsplanen inte längre gäller utifrån att bolaget slutat prata om noteringsplanen, samtidigt som en annan notering som skulle göras innan har skjutits upp.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner