Börsnotering av

Push Online AB

Investera och driva utveckling i internetrelaterade bolag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Push Development AB, som planerar att dela ut företaget till sina ägare.

Mer information

Push Development planerar att ta beslut om utdelning på bolagsstämman den 20 april 2008. Uppdatering: Push Development har bestämt att inte dela ut Push Online då det inte var möjligt. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner