Börsnotering av

Prosperity Quest II

Prosperity Quest II är en ny rysslandsfond som investerare i bolag som befinner sig i någon form av omvandling. Fonden drivs av Prosperity Capital Management.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Värdering

Målet är att ta in 3,5 miljarder kronor.

Mer information

Prosperity Capital Management sätter i mitten av 2010 upp fonden Prosperity Quest II vilken efter det noteras i Stockholm. Målet är att ta in 3,5 miljarder kronor.

Uppdatering: Intresset att investera var inte tillräckligt högt på marknaden och Prosperity ställer därför in noteringsplanerna och fonden avvecklas. Den paralella fonden riktad till institutioner arbetar man dock vidare med och man säger att intresset är stort. Det är dock en onoterad fond. Tanken med att ha en börsnoterad fond var att det skulle tilltala privatpersoner och andra investerare som vill ha en mer likvid placering med möjlighet att sälja.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner