Börsnotering av

Prolight Diagnostics AB

Prolight har under ett antal år, tillsammans med sin teknologipartner TTP, utvecklat ett patenterat diagnosstöd som på fem till sju minuter ger svar på om en patient har drabbats av hjärtinfarkt eller inte.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför listningen: Fårö Capital 14,94 %, Gunnar Säll/SällSam AB 12,70 %, MK Capital Invest AB (Masoud Khayyami) 9,75 %, Ingemar Kihlström AB 8,99 %, Newfour AB 6,39 %, Övriga (98 stycken)47,23 %. (Newfour AB ägs till 15 procent av Mats Persson och till 15 procent av Gunnar Säll.)

Värdering

Uppdatering: 43,0 Mkr post money.

Uppdatering: 41,7 Mkr post money.

Uppdatering: 16,1 Mkr pre-money och 39,4 Mkr post money om emissionen i november-december 2016 inför noteringen fulltecknas.

Pre-money 31,5 Mkr och post money 42,5 Mkr om emissionen under maj 2011 inför listningen fulltecknas (exkl teckningsoptioner).

Mer information

Företaget gör en nyemission under maj 2011.

Uppdatering: Listning var planerad till den 6 juli 2011. Spridningskravet på minst 200 aktieägare var uppnått, men emissionen blev inte tillräckligt tecknad. Företaget ställer därför in listningen, men överväger att göra ett nytt försök framöver.

Uppdatering: Tiden har gått och i november meddelar företaget att samtal med partner i USA har upphört. Företaget letar efter nya i USA där finansieringen även är tänkt att komma ifrån. Vi väljer att betrakta eventuell noteringsplan som inställd.

Uppdatering: Under hösten 2015 tog verksamheten tydligen fart igen, och under augusti anställdes en ny VD. I slutet av januari 2016 meddelade företaget även att de ska finansiera sin utveckling via kapitalmarknaden.

Uppdatering: Prolight har anslutit sig till NGMs tjänst där bolag förbereder sig för att bli listade på NGM Nordic-MTF. I mitten av mars 2016 presenterar sig bolaget för allmänheten.

Uppdatering: Prolight planerar att göra en nyemission på 30-35 Mkr under andra-tredje kvartalet 2016 och sedan notera aktien på NGM Nordic-MTF under andra halvåret 2016.

Uppdatering: I september 2016 utsågs Maria Holmlund till ny VD för Prolight.

Den tidigare lagda planen för finansiering verkar ha försenats. I början av oktober 2016 har sannolikt ännu ingen nyemission gjorts.

Uppdatering: Den 10 november 2016 presenterar sig Prolight för investerare på ett event anordnat av NGM.

Uppdatering: Under november-december 2016 gör företaget en listningsemission.

Uppdatering: I januari 2017 lämnar företaget in en formell listningsansökan.

Uppdatering: Första handelsdag på Nordic-MTF blir den 31 mars 2017.

Uppdatering: I slutet av mars 2017 gjorde företaget en nyemission på 1,26 MKr till The Technology Partnership för att kvitta en fordran.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner