Börsnotering av

Procast Media AB

Procast Media säljer annonsutrymme och reklamplatser på digitala skärmar placerade i väntrum och behandlingsrum inom tand- och hälsovården. Inom konceptet erbjuds även klinikerna, hos vilka skärmarna sitter, informationsutrymme i kanalen. Procast Media har idag två väntrumskanaler, DENTVISION för tandvården och MedTV för hälso- och sjukvården. Förutom försäljning av annonsutrymme bedriver bolaget också försäljning av skärmar och system till nämnda kanaler.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Efter fulltecknad nyemission; Richard Bernström (via bolag) 22,3 %, Björn Gunnström (via bolag) 11,9 %, Rolf Nilsson (via bolag) 8,4 %, Anders Erneholm (via bolag) 3,7 %, Timo Trolin (via bolag) 3,7 %, Stefan Gunbrant (via bolag) 3,3 %, Rolf Bornstein (via bolag) 1,6 %, Övriga aktieägare 10,3 %,
Nya ägare 34,9 %.

Värdering

Pre-money 16,8 Mkr och post money 25,8 Mkr.

Mer information

Procast Media gör en nyemission på 9 Mkr inför noteringen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner