Börsnotering av

Preservium Property AB

Preservium Property är ett fastighetsbolag som äger Täby Vinkelhaken 2 och Huddinge Snickarboden 1, mer kända som Riksarkivet i Täby och Regionarkivet i Flemingsberg. Pareto Securities sköter ledningen av bolaget.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 35 %

Värdering

100 kr per aktie vid emissionen inför noteringen.

Mer information

I mitten av oktober 2021 meddelade Pareto Securities att Preservium Property är ett nybildat bolag som förvärvar fastigheterna Riksarkivet i Täby och Regionarkivet i Flemingsberg. Samt att bolaget ska noteras på Spotlight under november 2021. Via den nyemission som görs så blir SBB ägare till 35 %.

Uppdatering: Planerat noteringsdatum är 5 november 2021. Direktavkastningen är 6,5 % räknat på det pris som aktierna emitterades i transaktionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner